znalec v odbore stavebníctvo,odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, stavebný dozor.

Cena za znalecký posudok sa stanovuje na základe vyhlášky MS SR č.491/2004 Z.z.o náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov,tlmočníkov a prekladateľov,resp.je možné ju stanoviť dohodou medzi znalcom a objednávateľom na základe rozsahu znaleckého posudku.
Orientačné ceny za spracovanie ZP sú nasledovné:

  • Pozemky od 100,- EUR
  • Byty od 110,- EUR
  • Chaty, rekreačné chalupy  od 130,- EUR
  • Rodinné domy od 170,- EUR
  • Prevádzkové budovy od 200,- EUR
  • Stavebný dozor podľa dohody

Konečná cena je závislá od veľkosti, členitosti stavby, dostupnosti projektovej dokumentácie, atď.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ing. Eugen Dedinský